ZOGA W PEDIATRII

Zoga czyli rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w pediatrii to techniki uwalniania tkanek miękkich podparte umiejętnością precyzyjnej oceny strukturalnej i funkcjonalnej. Te wzajemne zależności w ciele dają nam obraz tego jak stabilność warunkuje właściwą funkcję i jak jej zaburzenie może prowadzić do dysfunkcji. Kiedy relacje między strukturami tworzącymi ciągłość zostaną zrozumiane, można zbadać i ocenić ich funkcjonowanie oraz poprzez zrównoważoną pracę przywrócić balans i łatwość funkcjonowania na przebiegu tych struktur.

Metoda ta bardzo współgra z zasadami alignment stosowanymi choćby w terapii NDT Bobath i stanowi bardzo dobre przygotowanie i uzupełnienie terapii neurorozwojowej. Praca manualna wsparta badaniem strukturalnym i funkcjonalnym oraz wspomaganiem oswobodzenia tkanek w ruchu przy aktywnym udziale terapeuty kierującego ruchem pacjenta w szczególności polecana jest dla dzieci z problemami neurologicznymi.