Aneta Kowalska

Absolwentka WSP w Częstochowie

  • Oligofrenopedagog
  •  Certyfikowany Terapeuta Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej
  • Certyfikowany Terapeuta Bilateralnej Integracji
  • Terapeuta Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg dr S. Masgutovej (I, II stopień)
  • Terapeuta zaburzeń sensorycznych wg. C. Delacato
  • Dyplomowany terapeuta edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

Pracuje w zawodzie od 2007r.

aneta kowalska