INTEGRACJA ODRUCHÓW
POSTURALNYCH I DYNAMICZNYCH

Odruchy są podstawą kształtowania się nawyków, rozwoju aktywności poznawczej oraz sfery emocjonalnej. Są automatyczną i spontaniczną reakcją na różne bodźce. Pełnią funkcje ochrony i obrony w naszym życiu. Dziecko rodzi z się z całym kompleksem odruchów, które pozwalają mu przystosować się w naturalny sposób do środowiska, które będzie je otaczało poza łonem matki. Odruchy są więc niezbędne, aby dziecko mogło przeżyć pierwsze tygodnie życia, są także neurofizjologiczną podstawą procesów rozwoju i uczenia się, wpływają na pracę naszego mózgu, procesy myślowe i intelektualne.

Z różnych powodów m.in. w wyniku urazu, stresu w życiu płodowym, w czasie porodu lub pierwszych dniach życia może dojść do niewykształcenia się odruchu. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do nieprawidłowego napięcia mięśniowego, przeszkadzać adekwatnej percepcji, racjonalnemu myśleniu i posługiwaniu się wiedzą, może także wpływać w znacznym stopniu na procesy emocjonalne dziecka czy osoby dorosłej.

Terapia Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych jest skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych, w różnym stanie fizycznym i umysłowym. Opiera się na diagnozie i korekcji schematów odruchów. Poprzez dotyk, masaż podlegający określonym schematom, rozwijamy zespół odruchów dla ułatwienia ich dojrzewania i integracji z całym układem ruchowym, co gwarantuje prawidłowy rozwój ruchowy, intelektualny i emocjonalny.

Poprzez terapię Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych można:

  • nauczyć się prawidłowych wzorców ruchowych takich jak czworakowanie, siedzenie, chodzenie,
  • poprawić napięcie mięśniowe,
  • poprawić koordynację ruchową,
  • poprawić rozwój ruchowy oraz technikę chodu,
  • poprawić koordynację wzrokowo–ruchową,
  • poprawić orientację w przestrzeni,
  • zmniejszyć zachowania agresywne.