Eliza Sasiak

Psycholog

Ukończyła studia magisterskie ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Humanistycznospołęcznym SWPS. Biegły psycholog sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Posiada doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. W swojej pracy zajmuje się w diagnozą psychologicznej dzieci i dorosłych, w tym diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Prowadzi konsultacje w postaci porad psychologicznych, interwencji kryzysowej, terapii psychologicznej dzieci i dorosłych. Zdobywała doświadczenie m.in. w ośrodku interwencji kryzysowej, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz placówkach oświatowych ( szkoły, przedszkola ).

Kursy i szkolenia:

  • Szkolenie ADOS -2 –diagnoza kliniczna zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • Uprawnienia diagnostyczne w zakresie rozwoju intelektualnego skalą do mierzenia inteligencji Stanford Binet 5
  • Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza i opiniowanie rozwoju intelektualnego u dzieci i młodzieży
  • Trener TUS
  • Trener TUS dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Szkoła dla rodziców i wychowawców
  • Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą
  • Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej MMPI-II Minesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości
  • Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego

PSYCHOLOGIA
Psychologia zajmuje się badaniem zachowania i psychiki człowieka oraz tym jaki wpływ na nie mają czynniki zewnętrzne ( środowiskowe ) oraz relacje międzyludzkie.
Psycholog w pracy klinicznej zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń związanych z zachowaniem i problemami natury psychicznej pacjenta. Psycholog pracuje z ludźmi w każdym wieku. Często ściśle współdziała z psychiatrą oraz innymi specjalistami w zależności od potrzeb pacjenta.

sasiak