Dagmara Małota-Machura

Studia wyższe:

 • Pedagogika – Uniwersytet Śląski

Studia podyplomowe:

 • Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno ruchowym dzieci
 • Terapia pedagogiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Oligofrenopedagogika

Kursy nadające kwalifikacje:

 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej (I stopień – M. Karga, II stopień – PSTIS)
 • Integracja bilateralna
 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna (poziom I)
 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna – integracja motoryki pierwotnej i odruchów (poziom II)
 • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (poziom I i II)
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i/lub nadwrażliwością słuchową.
 • Metoda Warnkego® – trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny
 • Tomatis ® practitioner (level 1) – trening słuchowy
 • Terapia ręki (I i II poziom)
 • Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – stymulacja zmysłowa.
malota