NDT BOBATH

Koncepcja NDT Bobath jest wiodącą metodą neurorozwojową dla dzieci i dorosłych mającą na celu usprawnienie pacjentów po urazach i chorobach związanych z układem nerwowym. Ma pomóc we wszechstronnym rozwoju, tak, by pacjent osiągnął jak największą niezależność. Metoda jest wciąż dynamicznie rozwijana, a jej główne zadania to:

  • wyciszanie nieprawidłowych odruchów;
  • wyzwalanie ruchów mocno zbliżonych do prawidłowych przez prowadzenie ruchu za pomocą punktów kluczowych;
  • wpływanie na napięcie mięśniowe za pomocą odpowiednich technik (możemy je podnieść lub obniżyć w zależności od potrzeb pacjenta).

Bobath to nie tylko to, co dzieje się w gabinecie proponowane przez pracę terapeuty, ale odpowiednie zachowania bliskich i dostosowanie środowiska do potrzeb i możliwości pacjenta. Przede wszystkim chodzi o prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, podnoszenie, noszenie czy w końcu zabawę.

W naszym ośrodku NDT Bobath skierowana jest szczególnie do noworodków, niemowlaków i dzieci:

  • z zaburzonym napięciem mięśniowym;
  • z asymetrią ciała;
  • z problemami ruchowymi;
  • z uszkodzeniem splotu barkowego;
  • z uszkodzeniami mózgu;
  • z zespołami genetycznymi;
  • po przebytych urazach mózgowo-czaszkowych.