METODA FITS

FUNKCJONALNA INDYWIDUALNA TERAPIA SKOLIOZ

Jest jedną z nielicznych metod rekomendowanych przez Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment). Celem tej metody jest stabilizacja skoliozy u dzieci oraz zmniejszenie kąta skrzywienia w przypadkach skolioz nieprogresywnych. Metoda FITS wykorzystywana jest także w prowadzeniu pacjentów z dużymi skoliozami, którzy z różnorakich przyczyn nie będą poddani leczeniu operacyjnemu lub pomocniczo w pracy terapeutycznej poprzedzającej zabiegi ortopedyczne oraz w leczeniu gorsetowym.

Praca według koncepcji FITS obejmuje trzy etapy:
I etap – badanie klasyczne oraz badanie w koncepcji Metody FITS.
II etap – przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni.
III etap – budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie, nauka napięcia korekcyjnego.

W badaniu klinicznym ocenie podlegają:

  • ustawienie kręgosłupa we wszystkich płaszczyznach,
  • ustawienie łopatek, linia barków, ustawienie głowy i szyi,
  • ustawienie miednicy,
  • ustawienie kolan,
  • punkty obciążenia i ustawienie stóp.

Na podstawie wyniku badania klinicznego wg metody FITS, parametrów skrzywienia oraz dysfunkcji towarzyszących skoliozie, wyznaczane są cele ogólne oraz szczegółowe i dostosowywany jest indywidualny program ćwiczeń.

Terapia z dziećmi oparta jest na wykonywaniu ćwiczeń asymetrycznych, technikach energetyzacji mięśni, technikach powięziowych, terapii punktów spustowych, neuromobilizacji, terapii kranio-sakralnej, mobilizacji stawów kręgosłupa i kończyn oraz specjalistycznym treningu siłowym z wykorzystaniem łańcuchów zamkniętych.

Ważnymi elementami metody FITS jest edukacja pacjenta, uświadomienie mu podstawowych aspektów skoliozy oraz nauka korekcji i wykonywania poprawnie ćwiczeń w warunkach domowych.