DIAGNOSTYKA METODĄ PRECHTLA

Diagnostyka metodą Prechtla to nieinwazyjna metoda oceny i prognozy rozwoju niemowląt. Pozwala na bardzo szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości – dość precyzyjnie określa naturę i poziom trudności psycho-motorycznych dziecka. Polega na obserwacji motoryki spontanicznej dziecka – tzw. General Movements, które pojawiają się już w 8 tygodniu życia płodowego i trwają przez pierwsze 5-6 miesięcy po narodzinach.

Podstawą badania jest analiza wideo. Ocenia się ilość, jakość i rodzaj wykonywanych przez dziecko ruchów. W tym wieku czynności ruchowe są podobne u wszystkich dzieci (to właśnie tzw. globalne wzorce). Ocenia się dwa rodzaje ruchów: wijące występujące 8-12 tygodni po porodzie oraz ruchy wiercenia występujące 15-20 tygodni po porodzie. Postawienie diagnozy możliwe jest także na podstawie dwóch ostatnich, kluczowych nagrań (w 12 i 15 tygodniu od terminu porodu). Dzięki wczesnemu rozpoznaniu dziecko można poddać odpowiedniej terapii w okresie, gdy jest ona najskuteczniejsza ze względu na ogromną plastyczność ośrodkowego układu nerwowego.

Metoda szczególnie przeznaczona jest dla:

  • dzieci przedwcześnie urodzonych (poniżej 28 tygodnia życia),
  • dzieci z bardzo niską masą urodzeniową (poniżej 1000g),
  • dzieci z urazami okołoporodowymi.