TRÓJPŁASZCZYZNOWA MANUALNA TERAPIA STÓP

Trójwymiarowa terapia stóp jest metodą uwzględniającą fizjologiczny rozwój stóp dziecka w pierwszym roku jego życia. Terapia ta stanowi podstawę do wczesnego diagnozowania i leczenia nieprawidłowego ustawienia stóp. W terapii stosuje się charakterystyczne chwyty diagnostyczne, pozwalające zobrazować problem oraz oceniać efektywność terapii. Terapia manualna jest wzmocniona poprzez czynnościowe bandażowanie, co pozwala utrzymać efekty prowadzonej terapii. Dedykowana jest dzieciom w wieku od 3 m-ca życia do 6 lat. Największą skuteczność zauważa się w wieku noworodkowym i niemowlęcym.

Wskazania do trójpłaszczyznowej terapii wad stóp:

  • stopa płasko-koślawa,
  • stopa końsko-szpotawa,
  • stopa przywiedzeniowa (sierpowata),
  • stopa piętowa,
  • ograniczenia ruchomości stawów biodrowych.

Terapeuta edukuje również rodziców, ponieważ to oni w głównej mierze będą odpowiedzialni za proces terapeutyczny. Ćwiczenia w domu powinny odbywać się 2-4 razy dziennie, pomiędzy krótkimi jednostkami ćwiczeniowymi (ok. 10 min) dziecko powinno mieć zabandażowane stopy.

Technika ćwiczeń i bandażowania jest bardzo prosta do opanowania, a zastosowanie tej metody w wielu przypadkach pozwala uniknąć interwencji chirurgicznych czy unieruchamiania nóg w szynach, gipsach. Im wcześniej zostanie wprowadzona terapia, zależnie od wady stopy i jej nasilenia, tym lepszych i szybszych efektów można się spodziewać.